DEN HAAG - Het kabinet stelt een werkgroep in die de komende twee jaar de overstromingsrisico's voor Nederland in kaart moet brengen. Dat heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag laten weten.

Jan Franssen (VVD), commissaris van de koningin in Zuid-Holland wordt voorzitter en krijgt bij zijn advieswerk hulp van een aantal waterdeskundigen. De werkgroep beoordeelt bestaande veiligheidsscenario's op hun effectiviteit in het geval van grootschalige overstromingen.

Daarnaast moet de commissie-Franssen een zogenoemd verbeterprogramma opstellen, zodat Nederland beter is voorbereid op (dreigende) overstromingsrampen. De commissie moet er ook voor zorgen dat het programma wordt uitgevoerd.

Voorbereiden

Traditioneel is Nederland volgens het ministerie gericht op het voorkomen van overstromingen. Het is echter ook belangrijk dat bestuurders weten hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op zo'n ramp, hoe ze moeten reageren en wat er daarna van hen wordt verwacht.

Minister Karla Peijs kondigde de instelling van de werkgroep eind oktober aan in een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort geeft het kabinet groen licht voor de komst van de commissie.

Katrina

De ramp door de orkaan Katrina in de Verenigde Staten in 2005 was naast een reeks andere natuurrampen voor het kabinet de aanleiding deskundigen op het gebied van waterbeheer aan het werk te zetten. Eind mei hebben bestuurders van alerlei overheden tijdens een conferentie al gesproken over de oprichting van een werkgroep. Daarvoor bleek een groot draagvlak te bestaan.