AMSTERDAM - Het CDA wil het lerarentekort aanpakken door de inzet van studenten. Door stages in het voortgezet onderwijs willen de christendemocraten de studenten warm maken voor een baan voor de klas.

Volgens het Tweede Kamerlid Jan de Vries kunnen studenten in een groot aantal vakken een bijdrage leveren aan de bestrijding van het lerarentekort. Door de vergrijzing zal het tekort de komende jaren sterk toenemen. Dat zal vooral te merken zijn in het voortgezet onderwijs. Bovendien is de belangstelling om leraar te worden door de aantrekkende economie minder.

Het is de bedoeling van het CDA dat de studenten ondersteunende werkzaamheden verrichten. Zij zullen niet zelfstandig voor de klas staan. Zo zouden studenten tijdens hun stage kunnen worden ingezet voor het geven van bijles, het nakijken van tentamens, het begeleiden van practica en het geven van voorlichting. Als voorbeeld noemt het CDA studenten medicijnen die seksuele voorlichting geven.

Aantrekkelijk

De PvdA ziet niets in het CDA-plan. Verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor leraren is een betere manier om het vak van leraar aantrekkelijk te maken, vinden de sociaaldemocraten.

D66 noemt het voorstel zelfs absurd. Het lerarentekort moet worden aangepakt door de salarissen van docenten te verhogen, door de opleiding te verbeteren en door het gezag te verhogen. De Democraten vinden het CDA-plan een doekje voor het bloeden.