DEN HAAG - Voorzitter Vos van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid heeft donderdagochtend om 06.00 uur de eerste exemplaren van het eindrapport overhandigd aan vertegenwoordigers van de media. Vanaf 12.00 uur mag ook de rest van Nederland weten wat de conclusies zijn in het achtdelige, ruim pagina's tellende rapport.

De verdenkingen van grootschalige fraude, illegale prijsafspraken en omkoping in de bouw werden vorig jaar november concreet na een spraakmakende uitzending van het televisieprogramma Zembla. Begin dit jaar zette de Tweede Kamer de commissie-Vos aan het werk om uit te zoeken wat er precies aan de hand was en om aanbevelingen te doen voor de toekomst.

Van half augustus tot eind september voelden de commissieleden overheidsdienaren en veel werknemers uit de bouwwereld aan de tand. Toen werd duidelijk dat de opdrachten in vooral de wegenbouw jarenlang op illegale wijze tussen de bedrijven zijn verdeeld. In hoeverre de overheid daarbij voor miljarden is getild en of daarbij corrupte ambtenaren een kwalijke rol hebben gespeeld, moet het eindrapport van de commissie donderdag uitwijzen.

Van de verhoorde (ex-)bewindslieden zal vooral de huidige minister Korthals van Defensie het rapport donderdag met spanning openslaan. Hij is de enige hoofdrolspeler die nu nog minister is en die die baan ook nog ambieert in een volgend kabinet.

Op hem rust de verdenking dat hij de Tweede Kamer eind vorig jaar als minister van Justitie verkeerd heeft ingelicht over de omstreden schikking na de fraude bij de bouw van de Schipholtunnel, een politieke doodzonde.