DEN HAAG - De Tweede Kamer staat nog niet te juichen bij het voorstel om slachtoffers van ernstige misdrijven, of hun nabestaanden, het recht te geven om een verklaring af te leggen in de rechtzaal. Kamerleden Dittrich (D66) en Schonewille (LPF) hebben een initiatief-wetsvoorstel gemaakt die dit regelt. De Kamer sprak hier woensdagavond laat over.

Dittrich en Schonewille vinden het raar dat de verdachte wel altijd het woord mag voeren, maar het slachtoffer niet. Nu komen slachtoffers alleen aan het woord als de rechter het toestaat. Dittrich en Schonewille denken dat het het slachtoffers helpt om het misdrijf te verwerken als zij hun zegje mogen doen.

Het slachtoffer mag volgens het voorstel niet worden ondervraagd door de verdediging. De twee Kamerleden vinden Slachterofferhulp Nederland aan hun zijde.

Te ver

Verschillende fracties vinden het spreekrecht voor slachtoffers te ver gaan. Ze lijken de mogelijkheden die er nu al zijn genoeg te vinden. Als het slachtoffer een emotionele verklaring aflegt, kan dat in het nadeel werken van de verdachte.

De rechter kan hierdoor worden beïnvloed, is de kritiek. De Kamer lijkt er vooralsnog meer voor te voelen om het slachtoffer een schriftelijke verklaring af te laten leggen.