KABUL - De Afghaanse regering gaat meer eigen militairen inzetten in de provincie Uruzgan, waar de Nederlandse troepen zitten. Minister Bernard Bot (Buitenlandse Zaken) heeft die toezegging zaterdag gekregen van de Afghaanse president Hamid Karzai, met wie hij in de hoofdstad Kabul een bespreking had.

De Nederlandse bewindsman had Karzai erop gewezen dat Nederland onlangs heeft besloten nog 130 extra militairen naar Uruzgan te sturen, maar dat de Afghaanse regering zelf haar beloftes voor extra troepen niet nakomt.

In Uruzgan zouden 1200 Afghaanse manschappen komen, terwijl er nog maar 220 zijn. De Afghaanse minister van Defensie, Abdul Rahim Wardak, zei tijdens het overleg dat hij op korte termijn eventueel 750 militairen bij elkaar kan schrapen voor Uruzgan.

Politiemensen

Bot heeft ook het tekort aan Afghaanse politiemensen aangekaart. Voor heel de provincie, in oppervlakte ongeveer 70 procent van Nederland, zijn maar enkele tientallen politiemensen. Bot en zijn collega Henk Kamp (Defensie) hadden in de Tweede Kamer al eerder hun bezorgdheid uitgesproken over de achterblijvende aantallen.

Minister Bot zei dat Karzai in een "buitengewoon goede stemming was. Hij was relaxed en enthousiast." Hij wees er op dat de Nederlandse delegatie zelfs gebakjes kreeg. "Dat heb ik hier nog nooit gekregen. Dat betekent een grote waardering", aldus Bot. Hij kreeg bovendien de indruk dat het gezag van Karzai in het hele land groeiende is.

Verder heeft Karzai toegezegd binnenkort zelf naar Uruzgan te gaan. De democratisch gekozen en door het westen gesteunde Karzai begon zelf ooit de strijd tegen de Taliban in een stadje in Uruzgan. Hij wil de Nederlandse minister daar graag het huis laten zien waar het allemaal begon.

Nederland had al eerder aangedrongen op meer zichtbaarheid van het centrale gezag uit Kabul in deze arme en achtergestelde provincie. Bot wees de Afghaanse president daarbij op het overleg dat hij eerder zaterdag had met tientallen dorpsleiders.

Vertrouwen

"Nederlandse ministers laten er hun gezicht zien om vertrouwen te wekken, maar de Afghaanse ministers zelf doen dat niet." Karzai vroeg daarop aan zijn ministers wie er al in Uruzgan waren geweest. Alleen Wardak was er enkele keren. Bots ambtgenoot Spanta zei dat hij samen met Bot naar Uruzgan wil.

De Nederlandse bewindsman zei graag in januari terug te keren, maar dat is ook afhankelijk van de uitslag van de parlementsverkiezingen. Bot vliegt zondag nog door naar Pakistan en India voor overleg.

Vaag

PvdA-Tweede Kamerlid Bert Koeners vindt de toezegging die Bot van Karzai heeft gekregen over extra Afghaanse troepen "vaag en bovendien blijkbaar nog in de tijd uitgesmeerd", zei hij zaterdagavond in een reactie. "Ik denk dat Bot harder met de vuist op tafel had moeten slaan."