HILVERSUM - Voor de tweede keer in deze campagne stonden Balkenende en Bos lijnrecht tegenover elkaar in een debat. Voor de camera's van RTL ging het wederom hard tegen hard. Balkenende viel Bos aan over zijn AOW-plan. Omgekeerd moest premier Balkenende zijn plannen met de hypotheekrenteaftrek verdedigen.

Voormalig PvdA-premier Willem Drees zou volgens CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende niet gelukkig zijn geweest met het AOW-plan van de PvdA. Balkenende zei dat vrijdagavond in het lijstrekkersdebat met PvdA-lijsttrekker Wouter Bos bij RTL. Drees was degene die de AOW introduceerde.

Volgens Balkenende vergroot het PvdA-plan om rijke ouderen te laten meebetalen aan de oudedagsvoorziening de onzekerheid bij 65-plussers. De premier zei dat het verkiezingsprogramma van de PvdA volgens de doorrekening van het Centraal Planbureau "nul komma nul" bijdraagt aan het oplossen van het vergrijzingprobleem.

Bos bracht daartegen in dat het CDA de betaalbaarheid van de AOW probeert op te vangen door te bezuinigen op onder meer de zorg en huursubsidie. "Daar hebben ouderen veel meer last van dan die paar euro die wij vragen van mensen die het kunnen lijden."

Hypotheekrenteaftrek

Zolang Jan Peter Balkenende politiek leider is van het CDA wordt er niet getornd aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Bos verweet Balkenende dat hij een klein groepje huiseigenaren wil beschermen tegen aantasting van de renteaftrek, maar wel "drie miljoen huurders 50 euro per maand extra wil laten betalen''.

De PvdA stelt in haar verkiezingsprogramma voor de hypotheekrente nog maar tegen een belastingtarief van 42 procent te laten aftrekken in plaats van tegen 52 procent, zoals nu. Volgens Bos raakt die maatregel alleen de vijf procent rijksten in Nederland. Bos garandeerde dat zolang hij erover gaat de aftrekbaarheid van de hypotheekrente daarna niet verder wordt aangetast.

Presentator Frits Wester vroeg Bos of die garantie ook voor zijn opvolgers geldt. "Ik ben geen stofzuigerfabrikant'', reageerde Bos daarop.

Verpleeghuizen

PvdA-leider Wouter Bos begrijpt er niets van dat het CDA nu om extra geld vraagt voor verbetering van de situatie in de verpleeghuizen.

De PvdA heeft de afgelopen jaren steeds om meer geld gevraagd en toen was het CDA voortdurend tegen, aldus Bos vrijdag tijdens het lijsttrekkersdebat met CDA-leider Jan Peter Balkenende bij RTL4.

Balkenende zei met extra geld en efficiënter werken iets te willen doen aan de problemen in de verpleeghuizen. Bos viel Balkenende hard aan op de voortdurende roep om meer efficiency in de zorg. Juist die ,,stopwatchcultuur'' zorgt er volgens de PvdA-leider voor dat de tehuizen en hun werknemers in de knel komen.

Risico's

CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende ziet "een aantal risico's'' in de toekomstplannen van de PvdA. Het opvangen van de kosten voor de vergrijzing schuift de PvdA naar voren, aldus Balkenende.

De PvdA haalt volgens de CDA-leider wel op korte termijn mooie resultaten maar niet op langere termijn. Met extra lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven remmen de sociaaldemocraten bovendien de broodnodige ondernemingszin, aldus Balkenende. De CDA-leider benadrukte dat hij heeft laten zien dat hij de economie er weer bovenop kan helpen.

Bos stelde er tegenover dat de laagste inkomens de prijs hebben betaald voor het herstel van de economie. "De armoede is gegroeid.'' Hij riep Balkenende op om snel een einde te maken aan het "afschuwelijke verschijnsel van voedselbanken''.

Linkse coalitie

PvdA-leider Wouter Bos heeft "niet bij voorbaat'' een voorkeur voor een linkse coalitie met SP en GroenLinks. Hij wil na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november premier zijn van een coalitie die wil breken met het beleid van de afgelopen jaren waarin volgens hem de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter zijn geworden.

Tijdens het lijsttrekkersdebat herhaalde Bos dat hij in de Tweede Kamer gaat zitten als hij geen premier kan worden. Balkenende wil niet net als in 2003 uitspreken dat het CDA het liefst met de VVD wil verder regeren. "Ik ga voor goud voor het CDA.''