MARRUM - De reddingsactie van ruim honderd paarden die bij Marrum vastzaten in het water, is succesvol voorlopen. Alle dieren hebben de oversteek van hun eilandje in een kwelder bij de Waddenzee naar de zeedijk overleefd. Dat heeft districtshoofd Nico Minnema van It Fryske Gea vrijdag gezegd.

De paarden stonden al sinds de nacht van dinsdag op woensdag ingesloten, nadat een storm de kwelders bij de Waddenzee deed onderlopen. Zeker achttien dieren verdronken of bezweken eerder aan de barre omstandigheden.

Ruiters

Ruiters te paard hebben de dieren vanaf het eilandje door het inmiddels laag staande water naar de zeedijk geleid. De meeste dieren konden gewoon door het water lopen, enkele kleinere paarden moesten zwemmen. Een zakte na de oversteek ineen. "Dat paard krijgt alle medische verzorging die het verdient", aldus Minnema.

De andere paarden staan in een weiland achter de veilige zeedijk en krijgen daar voer en water.

Kritiek

Volgens het districtshoofd is met de succesvolle reddingsactie alle losgekomen kritiek op het optreden van de eigenaar van de paarden en de hulpverleningsdiensten gelogenstraft. "99 Procent van de paarden die zijn omgekomen was al dood in de nacht van dinsdag op woensdag. We moeten de boel wel evalueren, want er is wel wat misgegaan. Dit is al 300 keer gebeurd, maar dan overleefden de dieren die klem zaten altijd", zegt Minnema.

Hij vindt dat niemand de schuld moet krijgen. "Dit is het noodlot. Het wachten met de reddingsactie heeft in ieder geval geloond."

Reddingsactie

Een eerdere reddingsactie werd afgeblazen, omdat het water dusdanig was gedaald, dat de pontons van het leger niet konden worden gebruikt. Donderdag werd een tweede poging om de dieren te lokken afgebroken omdat de paarden in paniek zouden kunnen raken en dan alsnog verdrinken.

Volgens burgemeester Wil van den Berg was ook de eigenaar van de dieren aanwezig om te helpen. De burgervader zegt dat de eigenaar alle dieren in bezit heeft en dat hij ze niet voor anderen houdt, zoals hij eerder stelde.

Aangifte

De paarden hadden volgens onder meer de Partij voor de Dieren eerder in veiligheid gebracht moeten worden met het oog op de aangekondigde storm die het hoge water dinsdagnacht veroorzaakte. De partij heeft donderdag al aangifte gedaan.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. "Onderzoek zal moeten uitwijzen wie waarvoor verantwoordelijk is en of sprake is van nalatigheid", zegt hij. Volgens Van den Berg is wel geprobeerd de dieren tijdig in veiligheid te brengen, maar is dat niet gelukt vanwege het grote aantal.