DEN HAAG - Het wordt verboden voor barkeepers en ander horecapersoneel om tijdens hun werk te drinken. Minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD) gaat dat binnenkort regelen met een aanscherping van de Drank- en Horecawet.

Bronnen in Den Haag bevestigen de berichtgeving daarover in De Telegraaf van vrijdag. De ministerraad moet de aanpassing nog bespreken.

Om het drankmisbruik te beteugelen gaat Hoogervorst ook de verkoop van alcohol in tabakszaken, videotheken en bij drogisten verbieden. Het drinken in sportkantines zal eveneens aan banden worden gelegd.

Vergunning

Op dit moment kan een burgemeester een vergunning van een kroeg alleen totaal intrekken als er iets niet deugt. Dat is een vrij drastische maatregel die ook procedureel veel voeten in de aarde heeft.

Een schorsing, al dan niet kortdurend, van een vergunning is veel makkelijker en kan met onmiddellijke ingang worden doorgezet. Daardoor kan de burgemeester veel sneller en krachtiger optreden.

Sportkantines

Om het drankmisbruik te bestrijden wil Hoogervorst bij wet regelen dat in sportkantines alleen mag worden getapt voor leden van de betreffende club. Alleen vlak voor en na wedstrijd kunnen gasten dan nog een pilsje bestellen. Op die manier wil Hoogervorst voorkomen dat sportkantines uitgroeien tot ware cafés. Ook wil de minister verhinderen dat sportclubs hun honk verhuren voor feesten en partijen die niets met sport te maken hebben.

Breezers

De minister heeft bovendien een serie voorstellen klaarliggen voor zijn opvolger. Die regelen onder meer een verbod op Breezers bij de supermarkt en het verhogen van de minimumleeftijd voor licht-alcoholische dranken naar 18 jaar. Nu is dat nog 16 jaar.