DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat er een grootscheepse controle komt op de identiteit van gevangenen. CDA, PvdA en VVD reageren daarmee op een steekproef van een onderzoeker van het ministerie van Justitie, waaruit blijkt dat veel veroordeelden tegen betaling een ander hun straf laten uitzitten.

Volgens de proef zou in 46 van de 700 gevallen (7 procent) sprake zijn van persoonsverwisseling of onjuiste gegevens.

Als deze cijfers kloppen, is er volgens Frans Weekers (VVD) sprake van een onaanvaardbare situatie. "Dit ondermijnt de rechtsstaat", aldus het Kamerlid donderdag. Weekers krijgt steun van Aleid Wolfsen (PvdA) en Sybrand van Haersma Buma (CDA).

De drie willen dat de vaste Kamercommissie voor Justitie bij minister Ernst Hirsch Ballin aandringt op maatregelen. Wolfsen wil de Kamer er zelfs voor van reces laten terugkeren. Van Haersma vindt dat dat deze gedetineerden een extra straf moeten krijgen voor identiteitsfraude.

De cijfers van de onderzoekers staan in het magazine Justitiële Verkenningen van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van Justitie. In het artikel staat dat de steekproef vier maanden tevoren al bekend was onder de gedetineerden en dat de uitkomst dan ook geïnterpreteerd moet worden als "een voorzichtige indicatie van de minimale omvang".

Verder staat in het artikel te lezen: "Als het zelfs onder de ogen van de strafwethandhavers gemakkelijk blijkt om zich van andere identiteiten te bedienen, mogen we ons geen illusies maken over de huidige omvang van identiteitsfraude in minder goed bewaakte maatschappelijke ketens, zoals de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt, het onderwijs of het reisverkeer."

Eerste stappen

Het ministerie van Justitie stelt in een reactie dat de eerste stappen zijn gezet om identiteitsfraude door gedetineerden tegen te gaan. Er is een programma opgesteld dat als doel heeft "personen in de strafrechtketen eenduidig te identificeren".

Daarnaast moet in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van biometrie (vingerafdrukken en foto's van verdachten) en is het wetboek van strafvordering aangepast. Deze maatregelen moeten leiden tot het uitbannen van persoonsverwisselingen en identiteitsfraude in de justitiële inrichtingen.