MARRUM - De hulpverleningsdiensten en de autoriteiten hadden zich niet moeten bemoeien met het evacueren van circa honderd paarden die bij Marrum sinds woensdag omringd zijn door water. "Ze kwamen met een rampenplan en dat heeft inderdaad een ramp veroorzaakt", aldus de plaatselijk bekende boer Skelte Hoogland donderdag. Hij is woest.

De agrariër uit Marrum is eigenaar van veertig hectare buitendijks land. Hij stelt dat het wel vaker voorkomt dat vee buitendijks in het zeewater vast komt te zitten. "Dit is maar een kleine overstroming. Wij hadden de paarden gisteren al weg kunnen halen, maar dat mocht niet van de autoriteiten; wij mochten ons er niet meer mee bemoeien", stelt Hoogland. Volgens de boer is het zaak dieren die door het opkomende water in de verdrukking raken juist het water in te drijven. Daarna moeten de dieren zo snel mogelijk worden gedwongen naar de zeedijk te zwemmen.

Landschapsorganisatie It Fryske Gea, eigenaar van het buitendijkse gebied waar de paarden staan, stelde donderdagmiddag dat de dieren pas vrijdagochtend van hun plek kunnen. "We hebben ze water en hooi gebracht en het weer zit mee, dus zakt het water", aldus districtshoofd Nico Minnema van It Fryske Gea. "Morgen om 09.00 uur kijken we of het water genoeg is gezakt zodat de dieren naar de dijk kunnen lopen."