AMSTERDAM - Huisartsen leggen steeds minder visites af. Vooral kinderen en patiënten die kampen met koorts kunnen een bezoek van de huisarts vergeten. Dat meldt het Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

De meeste huisbezoeken worden afgelegd bij ouderen, maar ook bij hen is sprake van een daling. Van alle contacten met de huisarts, zowel telefonisch als in persoon, was in 2001 één op de elf een huisbezoek. In 1987 betrof nog één op de zes contacten een bezoek.

Koorts

Huisartsen zijn selectief bij het besluiten tot een huisbezoek. Bij bepaalde klachten is het aantal visites in de periode tussen 1987 en 2001 sterker afgenomen dan bij andere. Zo daalde het aantal huisbezoeken bij klachten over koorts in veertien jaar van 53 procent naar 18 procent. Bij keelontstekingen komt de dokter vrijwel helemaal niet meer: het aantal visites bij deze klacht daalde van 36 procent naar 3 procent.

Kinderen

Ook de leeftijd van de patiënt is van invloed. Vooral voor jongere kinderen is de kans op een bezoek van de huisarts geslonken. In 1987 was één op de vijf ontmoetingen van de huisarts met kinderen tot vijf jaar nog een huisbezoek, in 2001 is dat teruggelopen tot één op de 33 contacten.

De afname van het aantal huisbezoeken wordt deels veroorzaakt door niet-medische zaken. Zo hebben meer mensen een auto en moeten de huisartsen meer doen in hun tijd. Uit de studie concludeert het Nivel dat medische afwegingen 'nog altijd een belangrijke rol spelen in de beslissing om al dan niet een visite af te leggen'.