MARRUM - In het Friese Marrum zijn achttien paarden omgekomen toen een buitendijks gebied onder water kwam te staan. Volgens de vrouw die de paarden onder haar hoede had, zijn de dieren op het verkeerde deel terecht gekomen, nadat de eigenaren ze eigenhandig in veiligheid wilden brengen.

Donderdag staan nog vijftig tot tachtig paarden vast op een klein stukje grond, omringd door water. Volgens eigenaresse Lootsma hebben zij en haar familie de dieren op een hoog gelegen stuk land gebracht om ze te beschermen tegen het hoge water. "Maar andere mensen zijn met grote schijnwerpers het gebied in gegaan. De dieren zijn toen van hun veilige plek gelopen", aldus de hevig geëmotioneerde vrouw.

Het buitendijkse land waar de dieren staan is eigendom van landschapsorganisatie It Fryske Gea. Die organisatie ruimt donderdag de kadavers van de overleden dieren op.

Voedsel

De dieren die nog in leven zijn hebben water en voedsel gekregen. Hulpverleningsdiensten gaan met andere paarden proberen de dieren te lokken. Omdat het water na de storm inmiddels aanzienlijk is gedaald, zouden zij op eigen kracht naar hoger gelegen land moeten kunnen lopen.

De eerste poging de paarden te redden mislukte in de nacht van woensdag op donderdag. Het vlot waarmee militairen een eerste deel van de dieren moesten overbrengen liep vast wegens het intussen gedaalde waterpeil.

Aangifte

De Partij voor de Dieren (PvdD) doet donderdag aangifte bij de politie wegens de dood van de paarden. De partij vindt dat de eigenaar van de paarden en de terreinbeheerder de dieren niet op tijd in veiligheid hebben gebracht. Volgens de PvdD is het een standaardregel dat dieren half oktober van de buitendijkse gebieden worden weggehaald.

Vervolgd

De Algemene Inspectiedienst (AID) onderzoekt de zaak, evenals de politie in Friesland. De dienst wil weten of er strafbare feiten zijn gepleegd. "Eerst moeten we kijken wat er precies aan de hand is, pas dan wordt duidelijk wie er eventueel vervolgd wordt", aldus een woordvoerster.