DEN HAAG - Het moet afgelopen zijn met het simpelweg brengen van een zak met geld naar de Nederlandse Antillen en Aruba zonder dat daar duidelijke prestaties tegenover staan. De tijd van pappen en nathouden is voorbij, zo luidt het kritische oordeel van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Vooral de fracties van CDA, VVD en LPF vinden het niet te verkroppen dat Nederland steeds afspraken maakt met de Nederlandse Antillen en Aruba die de eilanden systematisch niet nakomen.

Ondertussen blijft Nederland steeds geld pompen in projecten op de eilanden. "De roep om meer geld wordt een cultureel verschijnsel. Het verdwijnt in een bodemloze put", vatte de CDA-fractie de kritiek samen.

Tegelijkertijd komen de Nederlandse Antillen en Aruba hun deel van de afspraken niet na als het bijvoorbeeld gaat om investeren in terrorismebestrijding en de aanpak van drugshandel. Woensdag praat de Kamer verder met minister Remkes van Binnenlandse Zaken over dit deel van zijn begroting voor volgend jaar.