DEN HAAG - Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken en Integratie hoeft niet op te stappen. Een motie van wantrouwen die de SP dinsdag tegen hem indiende, kreeg alleen de steun van de oppositiefracties en Kamervoorzitter Weisglas (VVD).

Ongeloofwaardig, clown, joker, pruilend kind - zelden zal een bewindspersoon in één debat zoveel harde verwijten over zich heen hebben gekregen als minister Nawijn van Vreemdelingenbeleid en Integratie dinsdagavond.

Ritueel

Nawijn was dinsdag voor een spoeddebat naar de Kamer geroepen om zich te verantwoorden voor uitlatingen die hij zaterdag had gedaan op een partijcongres van de LPF. Hij had zich daar naar het oordeel van de hele Kamer denigrerend uitgelaten over het parlement, door de Tweede Kamer te betitelen als 'één groot ritueel'. Ook premier Balkenende vond dat Nawijn te ver was gegaan en sommeerde hem maandag om publiekelijk op zijn uitlatingen terug te komen.

Premier Balkenende vond dat minister Nawijn niet hoefde op te stappen. "Ik heb geen behoefte aan zijn vertrek en dus niet aan de motie'', zei de premier nadat eerder over zijn standpunt verwarring was ontstaan. Het werd door de VVD niet begrepen dat Balkenende de motie van wantrouwen, ondertekend door alle oppositiefracties behalve de SGP, niet ontraadde, zoals bij dergelijke moties gebruikelijk is.

Bureaucratisch

Nawijn verklaarde voor camera en microfoon dat hij verkeerd was begrepen. Hij had met zijn woorden geen minachting voor de Kamer willen uiten, hij had alleen maar een discussie willen aanzwengelen over haar soms bureaucratische werkwijze.

Schulp

SP-Tweede-Kamerlid Marijnissen, die het debat had aangevraagd, zei ronduit de nadere uitleg van Nawijn over zijn bedoelingen niet te geloven. Ook de andere oppositiefracties zeiden Nawijn ervan te verdenken dat hij pas in zijn schulp kroop toen hij zag dat zijn uitlatingen hem in problemen dreigden te brengen.

De oppositie wees erop dat het niet de eerste maal is dat Nawijn terugkrabbelt. Ook enkele weken terug, toen hij in het nauw kwam na een pleidooi voor herinvoering van de doodstraf, gaf hij snel een andere draai aan zijn woorden.