AMSTERDAM - De terrorismeverdachten Samir A., Noureddine El F. en Mohamed C. hebben dinsdagmiddag aangifte gedaan tegen een rechercheur van de Nationale Recherche.

Volgens een van hun advocaten, Michiel Pestman, heeft de politieman met opzet een vals proces-verbaal geschreven over een getuigenverhoor dat belastende informatie opleverde.

Dit document gaat over het verhoor van een van de 'kroongetuigen' in de zogenoemde Piranha-zaak. De bewuste rechercheur heeft proberen te verbloemen dat deze getuige vooraf uitgebreid werd geïnformeerd over de eerdere getuigenis van de andere 'kroongetuige' in deze zaak, haar man.

In de Piranha-zaak verdenkt justitie Samir A., Noureddine El F., diens vrouw en drie medeverdachten ervan dat ze een of meerdere aanslagen wilden plegen op landelijke politici. Ook het gebouw van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zou het doelwit zijn geweest van deze groep vermeende terroristen.

De beschuldigende getuigenissen van het echtpaar vormen een belangrijk deel van het bewijs van het Openbaar Ministerie (OM) tegen het vermeende terroristische netwerk van Samir A. De twee bewogen zich geruime tijd tussen de verdachten.

Bomgordels

De man, L.B., verklaarde onder meer dat de groep rond Samir A. zeker bezig was met het voorbereiden van aanslagen. Het netwerk had het niet alleen voorzien op landelijk bekende politici, maar op iedereen in Nederland die niet dezelfde ideologie aanhangt als zij. A. en zijn handlangers wisten zelfs hoe zij bomgordels moesten maken en wilden de ingrediënten daarvoor in Duitsland te halen, aldus B.

Hij vertelde ook dat de groep druk in de weer was met wapens. De leden beschikten in elk geval over een revolver, een uzi en een zwaar kaliber machinepistool. Met dit laatste wapen werd El F. vorig jaar juni in Amsterdam gearresteerd. Tijdens een verhoor van de vrouw van B., H.S., ontstond de vraag in hoeverre zij haar verklaringen had kunnen afstemmen op die van haar man. De onderzoeksrechter gaf daarom opdracht om daar duidelijkheid over te krijgen in een proces verbaal van de politie.

Advocaat Pestman constateerde tijdens het uitluisteren van de verhoren tot zijn verbazing dat de politie S. tijdens haar verhoor een groot aantal passages uit de verklaringen van haar echtgenoot had voorgelezen, zodat zij wist wat haar man had gezegd en haar verklaring daarop kon afstemmen. Ondanks de wens van de rechter-commissaris heeft de rechercheur tegen wie aangifte is gedaan, dit niet gemeld.

Nagepraat

"Nu lijkt het of ze dit uit zichzelf heeft gezegd", meent Pestman. "Voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van S. en ook haar echtgenoot is het cruciaal om te weten of ze uit eigen wetenschap heeft verklaard of alleen de verklaringen van haar echtgenoot heeft nagepraat. Het proces-verbaal van de rechercheur wekt ten onrechte de indruk dat van napraten geen sprake is geweest en dat S. geheel uit zichzelf met voor onze cliënten belastende verklaringen is gekomen."

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt in een reactie dat er wat justitie betreft geen enkele aanleiding is om te denken dat er in deze kwestie sprake is van een strafbaar feit.