DEN HAAG - Nederlanders lijken zich minder druk te maken over de dreiging van een terroristische aanslag. Een op de vijf noemt terrorisme als eerste punt van zorg, een jaar geleden was dat nog twee op de vijf. Dat staat in een onderzoek dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft laten uitvoeren.

Begin dit jaar begon de NCTb met een campagne om de Nederlanders te vertellen wat de overheid allemaal tegen terrorisme doet. De helft van de ondervraagden weet nu waar ze op moeten letten om te helpen een aanslag te voorkomen (tegen 38 procent vorig jaar).

Mensen letten het meest op bagage zonder eigenaar (54 procent), vreemd gedrag (44) en verdachte personen (16).