DEN HAAG - De politie gaat op verkiezingsdag 22 november extra letten op mensen die stemmachines proberen af te luisteren. Minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) is met het Openbaar Ministerie in overleg om een lik-op-stukbeleid op dit terrein te regelen.

Dat zei Nicolaï dinsdag in overleg met de Tweede Kamer over de problemen met de stemmachines. De machines van fabrikant Nedap kunnen volgens de minister wel door de beugel, maar ook deze zijn binnen een straal van vijf meter nog af te luisteren.

Dit betekent dat binnen een stembureau een kwaadwillende met afluisterapparatuur te weten kan komen wat iemand heeft gestemd. Nicolaï keurde 1200 stemcomputers van de Sdu af omdat deze binnen een straal van 40 meter af te luisteren zijn.

De Tweede Kamer betoonde zich verre van gerust over een goed verloop van de verkiezingen. Van een van de vier types van de Nedap-machines staat nog niet vast hoe afluistergevoelig deze is. Bovendien was nog niet helemaal duidelijk of extra maatregelen tegen het aflezen van het gelekte radiosignaal afdoende zijn.

Opheldering

Nicolaï erkende dat hij nog geen volledige duidelijkheid heeft kunnen geven over de garantie op het stemgeheim bij alle Nedap-stemcomputers. Hij zegde de Kamer toe voor het weekeinde opheldering te verschaffen. Mochten de tweehonderd Nedap-computers waarover nog geen uitsluitsel bestaat, alsnog door de mand vallen, dan zal Nicolaï ook deze nog afkeuren, verzekerde hij de Kamer.

De minister erkende dat de problematiek laat op de agenda was gekomen, maar nog wel op tijd. Hij stelde nogmaals dat de verkiezingen er niet door in gevaar zullen komen. De normen die het ministerie hanteert voor de veiligheid van stemcomputers zullen vaker worden aangescherpt, zegde hij toe. Nicolaï betoonde zich erkentelijk dat de actiegroep wijvertrouwenstemcomputersniet.nl als eerste waarschuwde voor mogelijke fraude met de stemmachines. "Geen van de betrokkenen had zich dit gerealiseerd."

Verder beloofde de minister dat een commissie die de veiligheid van stemcomputers onder de loep neemt ruim voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 7 maart met bevindingen zal komen.