AMSTERDAM - Dinsdagochtend om 10 uur heeft Joschka Fischer, de Duitse minister van Buitenlandse zaken, de Afghanistan conferentie geopend. De afgevaardigden zijn bijeengekomen in kasteel Petersberg, bij Bonn. De bedoeling van de conferentie is voorwaarden te scheppen voor een overgangsregering in Kabul.

De verwachtingen van de conferentie zijn niet erg hoog. Boerhanoedin Rabbani, de leider van de Alliantie die er niet bij aanwezig is, spreekt vooral van een "symbolische waarde" van de bijeenkomst. Ook VN-afgezant Francesc Vendrell, die de bijeenkomst initieerde, waarschuwde de buitenwacht niet al te hoge verwachtingen te koesteren.

Geen hoge functionarissen

Echte leiders zijn dan ook niet aanwezig in Bonn. Wel zin er tientallen afgezanten van verscheidene Afghaanse facties, naast vertegenwoordigers van zo'n twintig landen en leden van de Veiligheidsraad.

De VN hebben geen voorwaarden of doelen gesteld aan de bijeenkomst. "Het is hun keuze. Zij weten wat de internationale gemeenschap te bieden heeft. Zonder vrede geen ontwikkeling. Zonder vrede geen investeringen", aldus VN-woordvoerder Fawzi.

Vele belangen

Naast discriminatie en onderdrukking tussen de verschillende etnische groeperingen, bestaat er binnen elke groepering ook nog rivaliteit tussen lokale leiders onderling.

Traditioneel bestaat er grote vijandschap tussen de noordelijke Oezbeken en Tadzjieken enerzijds en de Pathanen anderzijds. De Hazaras worden door alle groepen gediscrimineerd en onderdrukt omdat zij sji'itisch zijn en afstammen van de Mongolen die ooit in Afghanistan heersten.

Daarbovenop zijn er afgevaardigden van andere landen aanwezig, waarbij gehoopt moet worden dat die niet alleen hun eigen belangen zullen nastreven.

Rusland en India zijn bondgenoten van de Alliantie en verzetten zich tegen elke deelname van de Taliban en verwerpen elk notie dat er zoiets als 'gematigde Taliban' bestaan. Pakistan daarentegen is bereid iedereen te steunen zolang het niet de alliantie is, en het liefst als het gaat om Pathanen, vanwege de grote Pathaanse gemeenschap binnen de eigen grenzen.

Iran, het andere grote buurland, probeert de belangen van de sji'ieten in Afghanistan te behartigen, met name de Hazaras, en kan zich wel vinden in de Alliantie. En de VS zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de jacht op Osma bin Laden.

/NIEUWSAfghaanse leiders samen in BonnAlliantie neemt deel aan overleg over toekomst