DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA en CDA wil dat er extra steun komt voor de Nederlandse dagbladen. Dat bleek maandagavond in een debat over de mediabegroting.

Betaalde kranten hebben het moeilijk. Ze kampen met dalende lezersaantallen en advertentie-inkomsten, terwijl (plannen voor) gratis dagbladen floreren. PvdA-woordvoerder Martijn van Dam denkt dat als de paniek in de krantenmarkt verder toeneemt, kwalitatieve journalistiek steeds meer onder druk komt te staan. CDA'er Joop Atsma deelde zijn zorgen.

Media

Van Dam bepleitte dat goed functionerende media van essentieel maatschappelijk belang zijn. De huidige onrust bij de kranten zorgt er volgens hem voor dat er veel journalistieke hypes ontstaan. Hij vroeg minister Maria van der Hoeven (Media) daarom om het structurele probleem op een grondige manier aan te pakken. "Het lijkt mij op z'n plek om een commissie van wijzen in het leven te roepen die de krantenwereld gaat onderzoeken", aldus Van Dam.

Atsma ging niet direct in op deze suggestie van Van Dam. Wel gaf de CDA'er aan dat de kranten door politiek Den Haag geholpen zouden moeten worden. Concrete voorbeelden gaf hij niet, omdat "de grenzen van de wetgeving al gauw in zicht komen". Van Dam stelde nog voor om fiscale kortingen te geven op het inhuren van journalistiek personeel.

Van der Hoeven

Minister Van der Hoeven was het eens met de analyse van de Kamerleden. "Ik zie het probleem en vind dat kranten zich moeten ontwikkelen tot multimediale concerns. Ik zal het Bedrijfsfonds voor de Pers vragen of ze wegens actuele ontwikkelingen reden zien tot aanvullende maatregelen. Eventueel zal ik daarna met mijn collega van Economische Zaken over de zaak spreken."

In het debat was verder veel aandacht voor een stuk van het CDA waarin werd gepleit te komen tot een code voor "ethisch mediamanagement". Kamerleden van D66, PvdA en GroenLinks vonden die code neerkomen op censuur in de richting van de omroepen. Ook Van der Hoeven stelde zich zo min mogelijk met de programmering van omroepen te willen bemoeien.

CDA'er Atsma deed nog een oproep om te komen tot veilig internet voor kinderen, dus zonder het bezoeken van seks- en geweldssites. Hij overhandigde de minister een boek van Suske & Wiske (en de sinistere site). Hij vroeg of de bewindsvrouw het boek op scholen zou willen verspreiden. Van der Hoeven antwoordde dat ze het stripboek maandagavond nog zou gaan lezen.