LUXEMBURG - De aanduiding 'light' of 'mild' op een pakje sigaretten wordt definitief verboden. Een laatste poging van twee sigarettenfabrikanten om een Europese verbodsregel aan te vechten bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, is dinsdag gestrand.

British American Tobacco en Imperial Tobacco betoogden dat de richtlijn niets te maken heeft met interne markt en dat de EU dus niet de bevoegdheid heeft om de lightsigaret te verbieden. Volgens het Hof is die redenering niet juist.

Veel landen waren individueel al van plan om de aanduidingen op sigarettenpakjes aan te pakken, en dan is het uit het oogpunt van de interne EU-markt goed te verdedigen dat er een EU-brede regeling komt.

Ook het argument van de tabaksfirma's dat 'light' en 'mild' onderdeel zijn van de merknaam, en dat het verbod dus knaagt aan het merkenrecht, is door het Hof van tafel geveegd. De fabrikanten mogen immers wel andere manieren gebruiken om de pakjes van elkaar te onderscheiden, zoals het gebruik van verschillende kleuren.

Een klein lichtpuntje voor de fabrikanten: het Hof heeft onderstreept dat de richtlijn alleen geldt voor tabaksproducten die in de EU worden verkocht.

VVD-europarlementariër Maaten pleit ervoor dat lidstaten nu verder gaan met waarschuwingen en bijvoorbeeld plaatjes op pakjes sigaretten zetten, zoals in Canada en Brazilië. "Waarschuwingen werken, zoals laatst uit onderzoek in Nederland bleek", aldus Maaten. "In Canada bleek 44 procent van de rokers om die reden te overwegen te stoppen."

Een oud voorstel van Maaten voor dat soort waarschuwingen stuitte op verzet bij voormalig minister van Volksgezondheid Borst. "Zij vond plaatjes van rottende longen en tanden te ver gaan. Daar sluiten rokers zich voor af. Maar er zijn ook positiever overkomende plaatjes met spelende kinderen, om aan te geven hoe slecht het is om te roken in de buurt van kinderen."