DEN HAAG - Het werven van strijders voor de gewapende islamitische strijd is in Nederland geen incident meer. Het is hier net als in andere westerse landen een structureel probleem. Het gaat in Nederland om tenminste een tiental mensen die strijders werven en enkele tientallen jongeren die zijn gerekruteerd.

Dit blijkt uit het rapport 'Rekrutering in Nederland voor de jihad, van incident naar trend' van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft het onderzoek maandag aan de Tweede Kamer aangeboden. De dienst heeft de vergaarde informatie verkregen uit eigen onderzoek en van zusterdiensten uit andere landen.

"Dit verschijnsel heeft wortels in de westerse samenleving gekregen, inclusief de Nederlandse", concludeerde het hoofd van de AIVD, S. van Hulst, maandag tijdens de presentatie van het rapport. Hij wijst er op dat het in Nederland gaat om een kleine groep overwegend Marokkaanse jongeren met een Nederlandse nationaliteit. Ze zitten in een isolement en chatten op radicale chatboxen.

Trainingskampen

De rekruten werden tot vorig jaar opgeleid in trainingskampen in Afghanistan. Deze hebben zich inmiddels verplaatst naar het Westen. "Het gaat om provisorische trainingen, zoals schietoefeningen en fysieke trainingen", aldus Van Hulst. In welke mate trainingen plaatsvinden in Nederland, wil hij niet zeggen.

Volgens Van Hulst is het niet uitgesloten dat de rekruten op "enig moment" kunnen worden ingezet in het Westen. "Nederland is daarop geen uitzondering, maar er is nu geen sprake van concrete dreiging naar het Westen toe."

Mujahedinachtergrond

De rekruteurs hier hebben veelal een mujahedinachtergrond. Zij hebben zelf vaak religieus-ideologische en militaire trainingen ondergaan, veelal in de trainingskampen van al-Qaeda. De AIVD concludeert dat zij niet vanuit een organisatie worden aangestuurd, maar dat zij werken in de marges van onder andere moskeeën, non-gouvernementele organisaties en en buurthuizen. Van Hulst: "Het is belangrijk dat zij een eigen stek hebben van waaruit zij rekruten aan zich kunnen binden."

Hoewel het om een tiental rekruteurs gaat die sinds kort actief zijn in Nederland, moet het effect daarvan niet onderschat worden, aldus Van Hulst. "De Nederlandse bevolking heeft daar nog niets van gemerkt en dat moeten we zo houden."

Volgens hem is het belangrijk dat moslimorganisaties ook zelf proberen te voorkomen dat jongeren uit hun kring het slachtoffer worden van rekrutering. Ook ligt hier een taak voor de politiek meent hij.