BRUSSEL - Nederland haalt de afgesproken beperking van broeikasgas CO2, vooral dankzij het financieren van projecten ver buiten Europa. Dat blijkt uit de nieuwste raming die de Europese Commissie vrijdag verspreidde.

Kooldioxide (CO2) uit bijvoorbeeld auto's en elektriciteitscentrales staat bekend als opwarmer van de aarde. Nederland heeft in het zogeheten Kyoto-protocol beloofd de CO2-uitstoot tussen 2008 en 2012 met 6 procent te laten dalen ten opzichte van 1990.

Met de nog geplande acties komt Nederland al in 2010 uit op min 8,6 procent. Binnenlands wordt nog wel 0,7 procent meer CO2 uitgestoten, maar projecten in China, India en andere landen zorgen voor 9,3 daling. Zulke projecten tellen mee als Nederland ze betaalt.

Extra maatregelen

Veel andere West-Europese landen moeten extra maatregelen nemen om hun doelen te halen. "Er is geen tijd meer voor getreuzel of fouten", waarschuwde Europees Commissaris Stavros Dimas (Milieu).

Hij heft de vinger vooral naar België, Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Spanje, Portugal en Italië. Deze landen dreigen hun doel niet te halen volgens de raming.

West-Europa als geheel heeft beloofd 8 procent minder broeikasgas CO2 uit te stoten. Dat gaat alleen lukken met alle geplande acties, buitenlandse projecten en aanplant van bossen.

Teruggefloten

EU-commissaris Dimas rekent erop dat de CO2-rechten van de industrie worden beperkt. Hij heeft Nederland en zestien andere EU-landen maandag teruggefloten omdat bedrijven na 2008 te veel mogen uitstoten.

Het ministerie van VROM reageert niet verbaasd over de Brusselse raming. "Uit eerdere onderzoeken bleek dat we in lijn liggen om het doel te halen", aldus een woordvoerster van staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu).

Biodiesel

Nederland heeft de uitstoot van koolstofdioxide onder meer beperkt door biodiesel te verplichten: een scheutje koolzaadolie bij de diesel. Verder zijn zuiniger auto's gestimuleerd, evenals milieuvriendelijke energie zoals windmolens.