DEN HAAG - Het overheidsadvies aan burgers om 112 te bellen bij geweldsmisdrijven is niet voldoende en te passief. Het publiek moet ook worden opgeroepen om in te grijpen als dat mogelijk is.

Dat betoogt prof. mr. Pieter van Vollenhoven vrijdag tijdens het symposium Zit heldenmoed ons in het bloed? in Den Haag.

Van Vollenhoven, als voorzitter van de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie spreker op het symposium, betwijfelt of "heldenmoed nog in ons bloed zit.". Volgens hem bestaat bij veel mensen onduidelijkheid over wat wel en niet te doen als ze getuigen zijn van geweldsmisdrijven.

Veiligheid

"Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid is je door de overheid immers lang ontraden, omdat de veiligheid werd gezien als een taak van de overheid alleen."

Van Vollenhovens stichting hoopt binnenkort met voorstellen te komen om te stimuleren dat mensen weer de helpende hand willen bieden.