DEN HAAG - PvdA-leider Wouter Bos relativeert de betekenis van de doorrekening van de verkiezingprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB). "De CPB-cijfers bevatten altijd veel veronderstellingen en aannames. Je moet daar voorzichtig mee omgaan en je gezond verstand gebruiken", aldus Bos donderdag.

In de programvergelijking van het CPB scoort de PvdA het slechtste van alle partijen als het gaat om het opvangen van de kosten van de vergrijzing. Maar Bos wijst erop dat het planbureau geen rekening houdt met de effecten van investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en milieu die de PvdA wil. "Als we het geld daarvoor in het financieringstekort haddden gestoken, hadden we op dat punt veel beter gescoord."

De PvdA-leider is niet teleurgesteld over de effecten van het omstreden AOW-plan van zijn partij, dat inhoudt dat rijkere ouderen vanaf 2011 moeten gaan meebetalen aan de oudedagsvoorziening.

Vergrijzing

Volgens Bos wordt die AOW-maatregel door het CPB als efficiënt beoordeeld. Hij wees er verder op dat volgens het CPB geen enkele politieke partij de komende vier jaar voldoende doet om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Bos riep het CDA verder op te stoppen met het "gekissebis" over de koopkrachtcijfers. Uit de CPB-cijfers blijkt dat de middeninkomens door de PvdA-maatregelen helemaal niet "de klos" zijn, zoals het CDA de afgelopen weken steeds heeft beweerd.

Effecten

Maar volgens premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende zijn in de CPB-cijfers de effecten van de AOW-maatregel van de PvdA en de beperking van de hypotheekrenteaftrek niet meegenomen. Balkenende verwacht dan ook dat de welles-nietesdiscussie over de koopkracht de komende weken nog wel zal doorgaan.

De premier toonde zich verder ingenomen met de CPB-beoordeling van het CDA-verkiezingsprogramma. Dat de PvdA relatief weinig doet voor de vergrijzing vindt hij zorgelijk.