DEN HAAG - Speciale terrorismeafdelingen in gevangenissen zijn geen goed idee. Dat stelt de Raad voor strafrechttoepassing en jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan het ministerie van Justitie, waarover de Volkskrant donderdag schrijft.

De raad vindt nut en noodzaak van de speciale terroristenafdelingen niet voldoende onderbouwd, schrijft ze in haar advies. Sterker nog, "het is niet denkbeeldig dat de bijzondere opvang voor terroristen (verdere) radicalisering zelfs bevordert", vindt de RSJ. Omdat er te veel bezwaren zijn adviseert de raad om de bijzondere opvang voor terroristen niet in te voeren.

Rekrutering

Inmiddels zit sinds een aantal weken wel al een aantal terrorismeverdachten en -veroordeelden in deze aparte afdelingen. De verantwoordelijk ministers Donner (inmiddels afgetreden) en Remkes (Binnenlandse Zaken) besloten in februari terroristen op een beperkt aantal plaatsen op te sluiten, juist om rekrutering en radicalisering in gevangenissen tegen te gaan. Ze hebben daarvoor een gebouw bij de Extra Beveiligde Inrichting in Vught en de locatie de Schie van de penitentiaire inrichting Rijnmond in Rotterdam aangewezen.

Bezwaren

Behalve het risico op radicalisering heeft de raad nog meer bezwaren tegen de afdelingen. De selectiecriteria voldoen volgens de RSJ niet allemaal aan de regels. Het is de vraag of de gegevens op basis waarvan een verdachte wordt overgeplaatst zwaarwegend genoeg zijn.

Het verkondigen van radicale boodschappen is niet per definitie een bedreiging van de openbare orde en veiligheid, aldus de raad. "In het aannemen hiervan schuilt het gevaar dat het aanhangen van een ideologie al snel wordt geïnterpreteerd als bedreiging."