UTRECHT - Er is de komende jaren niet alleen meer maar ook beter personeel nodig in de verpleging en de verzorging. Dat stelt het Landelijk expertisecentrum verpleging en verzorging (LEVV) donderdag. Door de vergrijzing komen er steeds meer patiënten en die hebben in meer gevallen dan nu complexe zorg nodig, aldus het LEVV.

"Alleen meer handen aan het bed is niet genoeg. Als zorgverleners nauwelijks kennis hebben van de problematiek van de patiënt, is de kans op complicaties groter." Gebrek aan kennis leidt er volgens de belangenvereniging nu al toe dat onder meer ondervoeding en doorliggen onvoldoende worden herkend. "Het gevolg is dat de patiënt onnodig lijdt en dat nog meer zorg nodig is."

Scholing

Behalve inzetten van herintreders en werklozen in de zorg, zoals de overheid volgens het LEVV wil, zouden zorginstellingen moeten investeren in scholing. Bij investeren in de ontplooiing van het personeel snijdt het mes volgens het expertisecentrum aan twee kanten: er kan betere zorg worden gegeven en waarschijnlijk keren minder mensen de zorg de rug toe.

Gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden is voor verpleegkundigen en verzorgenden een van de belangrijkste redenen om de zorg te verlaten, meldt het LEVV.

Vergrijzing

Momenteel werken volgens cijfers van de vereniging 1 miljoen mensen in de zorg. Vooral de vergrijzing veroorzaakt naar verwachting de komende twintig jaar een structureel personeelstekort in verpleging en verzorging. De komende decennia zijn nog eens 700.000 extra mensen nodig.