DEN HAAG - Het kabinet moet zo snel mogelijk een terugblik op de gang van zaken voorafgaand aan de moord op Theo van Gogh naar de Tweede Kamer sturen. Dat is volgens PvdA-Kamerlid Bert Koenders de consequentie van een motie van zijn hand die de Tweede Kamer dinsdag aannam.

De PvdA dringt er al langer op aan dat dit kabinet de gang van zaken nog evalueert, maar het kabinet wil daar pas aan als de strafzaken tegen de leden van de Hofstadgroep zijn afgerond. Er lopen nog zeven zaken in hoger beroep.

Tot dusver steunde de Kamer dit uitgangspunt, maar met steun van de VVD nam de Kamer de motie van de PvdA aan, waarin staat dat het kabinet de evaluatie naar de Kamer moet sturen. Hierin staat niet wanneer dit het geval moet zijn.

Enkele dagen

Maar volgens Koenders moet er inmiddels een terugblik klaarliggen die minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes binnen enkele dagen naar de Kamer kan sturen. De minister kan nog niet op het verzoek van de Kamer reageren, omdat hij daarover nog moet overleggen met zijn ambtgenoot van Justitie Ernst Hirsch Ballin.

Rol AIVD

Koenders vindt dat met de veroordeling van Mohammed B. diens rol bij de moord nu wel duidelijk is, zodat niets een evaluatie van het optreden van inlichtingendienst AIVD en de politie in de weg staat.

Maar volgens de betrokken ministers staat met de uitspraak van de rechter over Mohammed B. nog niet vast hoe rechters zullen oordelen in nog lopende zaken tegen leden van de Hofstadgroep.

Remkes en Hirsch Ballin zullen de Tweede Kamer nog per brief laten weten hoe ze met de het verzoek om evaluatie om zullen gaan.