HILVERSUM - PvdA-lijsttrekker Wouter Bos geeft na de verkiezingen de voorkeur aan een coalitie met het CDA. Evenals VVD-lijsttrekker Gerrit Zalm acht hij het niet waarschijnlijk dat de sociaal-democraten met de liberalen zullen gaan regeren. De partijen staan daarvoor te ver van elkaar als het gaat om vreemdelingenbeleid, veiligheid en het sociaal-economisch beleid. Tot die conclusie leidde zondag een debat in het tv-programma Buitenhof.

Zalm verweet de PvdA dat die anderhalf miljard euro extra wil uitgeven en dat de sociaal-democraten daardoor de problemen voor zich uitschuiven. Ook verweet hij de sociaal-democraten dat ze geen financieel plaatje hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. "Ik wil de economie niet aan de PvdA overlaten", aldus Zalm. Bos verweet de VVD dat die bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking en dat lastenverlichting zoals de VVD die voorstelt niet bijdraagt aan een sterkere economie.

De PvdA-lijsttrekker is ook tegen nominale premies in de gezondheidszorg, omdat dit in het nadeel is van de lagere inkomens. Zalm wil echter niet via de gezondheidszorg, maar via de belastingen aan inkomenspolitiek doen. Bos keerde zich ook tegen het afschaffen van de onoerendzaakbelasting op woningen, zoals de VVD wil. Hij denkt dat mensen met een bijstandsuitkering daarvan de dupe worden, doordat de gemeenten hen dan niet langer tegemoet kunnen komen door OZB kwijt te schelden.

Zalm is tegen het voorstel van de PvdA om de aftrek van de hypotheekrente voor de hoogste inkomens te verminderen. Hij vreest dat het daarbij niet zal blijven, gezien de wijzigingen die PvdA-afdelingen willen aanbrengen in het verkiezingsprogramma van hun partij. Bos wil met vermindering van de aftrek geld vrijmaken om woningen beter betaalbaar te maken voor mensen met lagere inkomens.

Zalm en Bos verschillen ook van mening over het vreemdelingenbeleid. Zo wil de VVD-leider niet alleen eisen stellen aan inkomens bij gezinsvorming, maar ook aan de taal. Mensen moeten wat Zalm betreft reeds inburgeren in het land van afkomst, maar Bos vraagt zich af of dat daar wel mogelijk is.

Ook over steun aan een oorlog met Irak verschillen Bos en Zalm van mening. Voor Zalm is instemming van de Veiligheidsraad geen harde voorwaarde, als bijvoorbeeld zou blijken dat alleen China tegen is. Bos kan zich moeilijk voorstellen dat zijn partij de VS zal steunen zonder instemming van de raad.