DEN HAAG - Minister Karla Peijs (Verkeer) komt niet met extra geld over de brug voor versterking van de dijken, maar heeft wel een prioriteitenlijstje gemaakt. Peijs maakte dat woensdag duidelijk aan de vooravond van de behandeling van haar begroting voor 2007 door de Tweede Kamer.

Zij houdt vast aan de 420 miljoen euro die zij in die begroting voor de periode tot en met 2011 geheeft gereserveerd om belangrijke waterkeringen te verbeteren. In een brief aan de Kamer schreef de bewindsvrouw dat zij na overleg met waterschappen en provincies heeft bepaald welke dijken voorrang krijgen. Hoe onveiliger, hoe hoger de prioriteit, is het uitgangspunt.

Elke vijf jaar is er controle van de dijken en andere primaire waterkeringen die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen. Dit jaar gebeurde dat voor de tweede keer. Uit dat onderzoek bleek dat 680 van de 2875 kilometer primaire keringen niet aan de wettelijke beschermingsnormen te voldoen.

Afsluitdijk

Zo bleek de 75 jaar oude Afsluitdijk toe aan een flinke opknapbeurt, à raison van 750 miljoen euro, aldus de minister. Maar die kering wordt nu nog niet aangepakt, aldus een woordvoerster van Verkeer en Waterstaat.

Dat geldt wel voor de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad, de Markermeerdijken, de Buitendijk van Strijen, de Lekdijk van Kinderdijk naar Groot Ammers en de Waddenzeekering Ameland. Zij vormen de top vijf van duurste projecten. Bedragen noemt het ministerie niet. "Anders gaan aannemers daarop zitten."

Tot en met 2020 is er 1,6 miljard euro nodig om de gebreken te herstellen. Peijs stelt dat het aan de volgende kabinetten is om extra geld uit te trekken. Voor de door haar gereserveerde 420 miljoen kunnen ruim veertig van de 89 noodzakelijke werken aangepakt worden.

Willem-Alexander

Peijs verdedigt in de brief de kabinetsaanpak. Volgens de Adviescommissie Water (ACW), die wordt geleid door prins Willem-Alexander, holt het waterbeleid echter achter de feiten aan. Volgens de kroonprins zouden achterstanden veel sneller moeten worden weggewerkt. "Langer talmen tast de geloofwaardigheid van de overheid aan", aldus een ACW-advies.

Volgens de minister bevestigt de ACW haar lijn dat het volgende kabinet zo spoedig mogelijk geld opzij moet zetten voor de noodzakelijke dijkversterkingen om op zo kort mogelijke termijn te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.