DEN HAAG - Jeugdige slachtoffers van seksueel misbruik die door gebrek aan plaatsen in de jeugdzorg in een jeugdgevangenis belanden, worden na elk bezoek lichamelijk onderzocht. Voor deze standaard 'visitatie' moeten ze zich uitkleden en worden ze op en soms in het lichaam onderzocht.

Aan deze voor pubers en kleine kinderen "belastende en vernederende praktijk" waarmee alle onschuldige kinderen in jeugdgevangenissen geconfronteerd worden, moet onmiddellijk een einde komen. Dat stelt Stichting Misplaatst in een petitie die zij donderdag aan de Tweede Kamer aanbiedt. De stichting komt op voor de ongeveer 1200 onschuldige kinderen voor wie geen plaats is in de jeugdzorg en die daarom in een justitiële jeugdinrichting zitten.

"Schandalig"

De SP is woest over deze kwestie. Het kabinet had beloofd het gebrek aan behandelplaatsen voor 2007 op te lossen. Dit jaar bleek dat dit niet lukt. Het zal niet eerder dan in 2010 zover zijn.

"Schandalig", vindt Agnes Kant van de SP. "Deze onschuldige kinderen horen niet in de cel. Zij ervaren dit als straf en dat is ze niet uit te leggen. Bovendien krijgen ze geen zorg vanwege het gebrek aan psychiaters."

Gevangenisregime

Uit het zwartboek dat de stichting heeft opgesteld, blijkt dat deze kinderen onder een heus gevangenisregime vallen. Ze mogen alleen op vaste tijden bellen, ze moeten bij binnenkomst hun kleding afstaan voor onderzoek en mogen geen cadeautjes ontvangen. Ze worden soms overgeplaatst zonder dat ouders dat weten.

Het is voor familie, vrienden en hulpverleners van buiten moeilijk om contact met de kinderen te krijgen en kinderen kunnen zelf moeilijk hulp van buiten zoeken. Misstanden zoals seksueel misbruik in Harreveld tonen volgens de stichting aan dat onafhankelijke ondersteuning van buiten altijd mogelijk moet zijn.

De vertrouwenspersoon binnen de inrichting kan volgens de stichting niets voor de kinderen doen.

Niet standaard

Volgens het ministerie van Justitie is er geen sprake van "standaard visitatie" na elk bezoek. Dat gebeurt alleen als er aanwijzingen zijn dat er iets mee naar binnen zou kunnen worden genomen, stelt een woordvoerder. Of dat in de praktijk vaak gebeurt, kon hij niet zeggen.

Volgens het ministerie vallen de onschuldige kinderen onder hetzelfde regime als de criminele jongeren in de jeugdinrichtingen, omdat het niet mogelijk is om dit te scheiden. Vanaf volgend jaar worden er extra gesloten jeugdzorgplaatsen gecreëerd. Het is de bedoeling dat er in 2010 voldoende plaats is voor al deze kinderen.