DEN HAAG - Om op autosnelwegen in de spits een gemiddelde snelheid van 90 kilometer per uur te garanderen, is de aanleg van kilometer extra rijstrook noodzakelijk. Dat is veel te duur en bovendien zouden de wegen buiten de spits een verlaten indruk maken.

Daarom gaat minister Netelenbos (Verkeer) niet in op de wens van een Tweede-Kamermeerderheid van PvdA, VVD en CDA om de 'garantiesnelheid' te verhogen van 60 naar 90 kilometer per uur. Een motie van die strekking ontraadt de minister ten zeerste, zo heeft ze de fracties maandag schriftelijk laten weten.

Op meer dan de helft van het snelwegennet zouden, als de Kamer haar zin krijgt, twee keer vijf rijstroken nodig zijn. Noodzakelijke investeringen zouden extra oplopen omdat verkeersknooppunten ook op de schop moeten.

Ook wijst Netelenbos de Tweede Kamer erop dat bij een snelheid van 70 kilometer per uur de capaciteit van autosnelwegen het grootst is en niet bij 90 kilometer. Ook het beperken van het toegestane aantal auto's op autosnelwegen, zodat extra asfalt niet nodig is, biedt volgens de minister geen soelaas. Op de snelwegen kan dan weliswaar harder worden gereden, maar de andere wegen raken verstopt.

Netelenbos houdt daarom vast aan een 'garantiesnelheid' van 60 kilometer per uur op autosnelwegen in de spits, zoals ze in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan heeft vastgelegd. De bewindsvrouw garandeert die snelheid overigens pas in 2020.