DEN HAAG - Automobilisten kunnen mogelijk vaker gebruikmaken van de spitsstrook. Minister Karla Peijs (Verkeer) laat nagaan of dat mogelijk is, blijkt woensdag uit een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment kunnen spitsstroken veelal alleen gebruikt worden als er meer dan 3000 auto's per uur langskomen en dan alleen overdag. Sommige spitsstroken zoals op de A2, A27 en A28 in de regio Utrecht zijn echter al vaker overdag open en soms al vroeger vanwege de grotere verkeersdrukte.

Spitsteams

Automobilisten trekken zich ook steeds minder iets aan van de rijverboden. De politie heeft daarom spitsteams ingezet. Peijs wil nu laten bekijken of het juridisch en financieel haalbaar is om de wegdelen ook 's nachts en als er minder voertuigen rijden open te stellen. Komend voorjaar zal de minister de Kamer rapporteren over de uitkomst van dit onderzoek.

De eerste spitsstrook in Nederland, op de A28 tussen Den Dolder en De Uithof bij Utrecht, werd in 1996 geopend. Begin 2004 zette Peijs een programma voor wegverbreding op belangrijke fileknelpunten in gang. Maar de aanleg van deze spitsstroken, zoals op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch over een afstand van 23 kilometer, liep vertraging op door Europese eisen aan de luchtkwaliteit.

Eind 2007 moet bijna de helft van de achterstand zijn weggewerkt. Nieuwe wetgeving, waarmee de Tweede Kamer dinsdag akkoord ging, moet daarvoor soelaas bieden.

Veilig Verkeer Nederland denkt niet dat de spitsstroken een oplossing bieden voor het fileprobleem. "Ik krijg niet de indruk dat het aantal files is afgenomen", aldus een woordvoerder.

De organisatie vindt bovendien dat de stroken de verkeersveiligheid niet vergroten, omdat de uitwijkmogelijkheid naar de vluchtstroken verdwijnt. "Als je constateert dat er nu ook buiten de spits gebruik van wordt gemaakt, kun je concluderen dat er iets mis is met de voorlichting en de markering."