BAGDAD - Irak heeft zaterdag de lijst met het Iraaks wapenarsenaal overhandigd aan een inspectieteam van de Verenigde Naties. De wapeninspecteurs zullen de lijst met de wapenprogramma's, die uit circa 11.000 pagina's bestaat, analyseren vóór de leden van de Veiligheidsraad een kopie ontvangen. De inspecteurs zullen onderzoeken of het immense document gevoelige informatie bevat.

Irak presenteerde de lijst op zaterdag, een dag voor het ultimatum afliep uit de VN-resolutie over de hervatting van de wapeninspecties. Zondag gaat het document per vliegtuig naar Wenen, waar het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) zetelt, en naar het VN-team Unmovic in New York.

De dossiers zijn verdeeld in hoofdstukken

De chef van de wapeninspecteurs Hans Blix zei vrijdag dat geen enkel lid van de Veiligheidsraad de documenten maandag krijgt. Het zal "zeker enige tijd vergen" voor ze kunnen worden vrijgegeven, aldus een diplomaat in het hoofdkantoor van de VN in New York. Journalisten ter plaatse zagen dat de dossiers bestaan uit een tiental CD-Roms en 11.800 pagina's in de Arabische en de Engelse taal. De dossiers zijn verdeeld in de hoofdstukken nucleaire activiteit (ruim 2300 pagina's), chemische actitiveit (1823 pagina's) en raketactiviteit (6200 pagina's).

Gigantische klus

"We bieden u de totale en alomvattende verklaring aan in overeenstemming met de resolutie van de Veiligheidsraad 1441", aldus een Iraakse regeringsfunctionaris. Hij voegde eraan toe dat het een gigantische klus was, waaraan Iraakse wetenschappers en functionarissen van verschillende ministeries hard hebben gewerkt. Blix zei zaterdag in een interview met de Zweedse radio dat hij er niet van overtuigd is dat Irak nog over massavernietigingswapens beschikt. "We beweren niet dat Irak nog massavernietigingswapens heeft, maar de Brittten en Amerikanen doen dat wel. Ze zeggen dat ze geheim materiaal hebben dat dat bewijst, maar wij hebben dergelijk materiaal niet", aldus Blix.

Verrijkt uranium

Hij verwees naar berichten over aluminium pijpen die in Irak zijn gevonden en die gebruikt zouden kunnen worden als centrifuges voor verrijkt uranium, maar ze zouden ook voor andere doeleinden kunnen dienen. Blix zei te hopen dat Irak in de overhandigde documenten opheldering biedt.

De Amerikaanse president Bush zei dat het enige tijd zal kosten voordat de lijst is bestudeerd. "We zullen pas oordelen over de eerlijkheid en de compleetheid nadat we het allemaal grondig hebben onderzocht en dat kost tijd", aldus Bush in zijn wekelijkse radiopraatje.