DEN HAAG - De NAM kan in januari 2007 het eerste gas uit de Waddenzee winnen. De poging van Vogelbescherming Nederland het begin van de gaswinning tegen te houden, is mislukt omdat de Raad van State dinsdag het verzoek afwees.

De vogelbescherming vecht de vergunning aan waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas mag winnen in de Waddenzee. Dat gebeurt via een bodemprocedure waarin de uitspraak in de tweede helft van 2007 wordt verwacht. "We betreuren deze uitspraak, maar het was pas de eerste stap niet het einde. We hebben goede hoop dat we via de bodemprocedure alsnog een verbod op de gaswinning kunnen realiseren", aldus Hans Peeters, woordvoerder van de Vogelbescherming.

Trekvogels

De vogelliefhebbers beschouwen de Waddenzee als het allerbelangrijkste vogelgebied van Nederland en een belangrijke schakel in de Oost-Atlantische trekroute. Volgens de vogelbescherming wordt te gemakkelijk heengestapt over mogelijke gevolgen van gaswinning voor de natuur en is het niet voldoende dat de overheid belooft in te grijpen als zich bij de gaswinning calamiteiten voordoen.

"Hiermee wordt de indruk gewekt dat als men de vingers maar aan de knoppen houdt, schadelijke effecten snel kunnen worden gestopt. Dat is een simplificatie die geen recht doet aan de complexiteit van de gevolgen van gaswinning."

Eigen risico

De NAM is verheugd over de uitspraak. Het bedrijf wacht de uitkomst van de bodemprocedure niet af en gaat op eigen risico verder met de voorbereiding van de gasproductie. Naar verwachting kan begin volgend jaar op de eerste locatie, bij het Friese Moddergat, de gaswinning beginnen. De locaties bij Lauwersoog en Vierhuizen komen later in gebruik.

De NAM ziet het beroep met vertrouwen tegemoet. Dat organisaties als de Waddenvereniging en Natuurmonumenten zich wel in de voorwaarden kunnen vinden, geeft vertrouwen in de gekozen weg, aldus het bedrijf.