AMSTERDAM - Te veel Oost-Europese landen zijn in 2004 gelijktijdig tot de Europese Unie toegetreden. Dat vindt minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk.

In een verkiezingstoespraak voor ondernemers in Den Haag zei de nummer twee van de VVD dat ze het besluit om de tien landen in één keer op te nemen in de EU 'nooit heeft begrepen'. "Ik ben er dan ook helemaal niet gelukkig mee."

Verdonk zegt nu dat ze het probleem in het kabinet heeft aangekaart sinds zij in mei 2003 aantrad als minister. Maar er viel niets meer tegen te ondernemen omdat het besluit al genomen was. Ze waarschuwde daarbij voor de grote verschillen in welvaart tussen de vijftien oude en tien nieuwe landen en de toestroom van Polen en anderen naar Nederland.

'Met de wijsheid achteraf' had Verdonk liever gezien dat telkens een kleiner aantal landen was toegelaten tot de Europese Unie, in plaats van tien landen ineens.

Gerrit Zalm

Verdonks eigen partij, de VVD, heeft ingestemd met de toetreding. Volgens de bewindsvrouw hadden ook andere ministers problemen met de toetreding van de tien landen, zoals haar partijgenoot op Financiën Gerrit Zalm.

Op 1 januari 2007 komen ook Bulgarije en Roemenië bij de EU. Verdonk wilde niet ingaan op de vraag of dit volgens haar te snel volgt op de uitbreiding in 2004. Wel zei ze dat voortaan de toetredingsregels voor mogelijke nieuwe lidstaten, zoals Turkije, moeten worden geëerbiedigd. "Dus stoppen met een oogje dichtknijpen."