DEN HAAG - Het ministerie van Volksgezondheid heeft maandag besloten de Nationale Griepcampagne vooralsnog een week uit te stellen. De campagne zou in de loop van deze week beginnen. De vaccins zouden maandag uitgereden worden, zo maakte het ministerie bekend.

Aanleiding voor het uitstel is de tijdelijke stopzetting van het griepvaccinatieprogramma in Israël. Daar overleden vier personen binnen één tot 5 dagen na een griepprik. De Israëlische autoriteiten en fabrikant Sanofi Pasteurs MSD zoeken op dit moment uit of er enig verband is tussen het griepvaccin en het overlijden.

Tot nu toe zijn meer dan 140.000 Israëlische risicopatiënten tegen griep gevaccineerd.

Sanofi Pasteurs MSD is een van de twee leveranciers van het griepvaccin in Nederland. Voor zover bekend is volgens een woordvoerder van Sanofi Pasteurs MSD in Nederland nog niemand gevaccineerd. De verstrekking van de jaarlijkse griepprik liep dit jaar al drie weken vertraging op, omdat er problemen waren bij de productie van het vaccin.

Deskundigen verwachten dat de vaccins betrouwbaar zijn, zo meldt het ministerie. Desondanks heeft minister Hans Hoogervorst op advies van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Vaccininstituut (NVI) besloten met de campagne te wachten tot er meer bekend is over de oorzaak van het overlijden van de vier mensen in Israël.