DEN HAAG - Bij het vernieuwen van verouderde stadswijken laat de overheid steken vallen. De tijd is rijp voor een nieuw stedelijk vernieuwingsbeleid, waarin het accent meer dan nu ligt op de komst van scholen, sportcomplexen, betaalbare bedrijfsruimten en huizen in meer prijsklassen.

Dat staat in een advies van de VROM-raad, dat maandag werd gepresenteerd in Den Haag. Het onafhankelijke adviesorgaan stelt vast dat er bij stedelijke vernieuwing op dit moment weinig aandacht is voor de behoeften van de zogeheten middengroepen. Dat is volgens de raad opmerkelijk, aangezien stadbestuurders en woningcorporaties juist deze middenklasse graag willen behouden of aantrekken. "De economie heeft deze groep hard nodig", aldus de VROM-raad.

Slopen

Als wijken worden vernieuwd, ligt de nadruk nu vooral op het slopen van oude woningen, het bouwen van nieuwe huizen en appartementen en sociale programma's met als doel het bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie. Het huidige stedelijke vernieuwingsbeleid loopt af in 2009.

Ambities

De VROM-raad vindt dat het vanaf dat moment anders moet. "Bestuurders en beleidsmakers moeten bij hun plannen voor stedelijke vernieuwing veel meer uitgaan van de ambities van mensen om vooruit te komen. Ze vormen het sociaal kapitaal van de stad, dat nodig is voor anderen om te stijgen", benadrukt de VROM-raad.

"Stadsbewoners die gestegen zijn en graag in een stadswijk zouden blijven wonen, zoeken nu nog veelal noodgedwongen hun heil elders. Voor hen is vaak de stap tussen de goedkope huurwoningen en het aangeboden duurdere koopsegment in de steden te groot. Ze stellen bovendien eisen aan de kwaliteit van woonmilieus en goede voorzieningen als scholen, winkels en vrije tijd. De huidige stedelijke vernieuwing voorziet hierin onvoldoende."

Ondernemers

De VROM-raad pleit voor de bouw van meer divers geprijsde huizen en appartementen en betaalbare bedrijfsruimten voor startende ondernemers. Daarnaast moeten de wijken een breder aanbod van middelbare scholen krijgen. Sportvoorzieningen en culturele instellingen moeten weer een plek krijgen in de wijken.