DEN HAAG - Beginnende automobilisten krijgen al begin volgend jaar te maken met een puntenrijbewijs. Minister Netelenbos van Verkeer heeft dat maandag bekendgemaakt.

De problemen die een snelle invoering in de weg leken te staan, zijn weggenomen. Dat betekent dat automobilisten met ingang van januari 2002 de eerste vijf jaar dat ze een rijbewijs hebben dat moeten inleveren als ze drie zware overtredingen achter hun naam hebben staan.

Overtredingen die een strafpunt opleveren zijn onder meer het veroorzaken van ongevallen met letsel of dodelijke afloop, rijden met zeer hoge snelheid en rijden met te veel drank op. Na inlevering van het rijbewijs moeten de automobilisten opnieuw examen doen om hun bevoegdheid terug te krijgen. De maatregel geldt voor alle beginnende automobilisten, dus niet alleen voor jongeren. Bij goed gedrag krijgen de bestuurders na vijf jaar een 'gewoon' rijbewijs.

Aan het puntenrijbewijs wordt later in 2002, waarschijnlijk rond de zomer, verlaging van het maximaal toegestane promillage alcohol in het bloed gekoppeld. Dat gaat voor beginnende automobilisten van ,5 naar 0,2 promille. Wel moeten beschonken beginnende bestuurders al vanaf begin 2002 verplicht een cursus volgen als ze worden gepakt met een promillage van 0,8 of hoger.

Lees de reacties van de lezers