RIJSWIJK - De asielzoekers uit Srebrenica die na februari 2000 naar Nederland kwamen, zijn het slachtoffer geworden van willekeur en grove onzorgvuldigheid. Een correcte behandeling van asielaanvragen door de IND was uitzondering, geen regel.

Dat constateert de Nijmeegse journalist en jurist F. van Workum na onderzoek van ongeveer 160 gevallen. CDA, VVD en LPF hielden indertijd een ruimhartig beleid tegenover de vluchtelingen uit de Oost-Bosnische stad tegen.

Ongeveer honderd van deze 'late' vluchtelingen hebben nog altijd geen status, 65 kregen wel een verblijfsvergunning na tussenkomst van een rechter, aldus Van Workum. Volgens hem heeft de IND zich tegenover hen niet aan de eigen beleidsregels gehouden en zich regelmatig schuldig gemaakt aan schending van het gelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.

D66 heeft indertijd voorgesteld de betrokkenen alleen terug te sturen als zij naar hun oorspronkelijke woonplaats kunnen en dat ernstig getraumatiseerden niet gedwongen terug hoeven. Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) is nooit enthousiast geweest over dit voorstel. Volgens Van Workum is de door de Tweede Kamer beoogde 'ruimhartigheid' tegenover deze vluchtelingen uitgedraaid op het tegendeel.

Van Workum kreeg toegang tot de dossiers nadat dankzij zijn argumenten een vrouw uit deze groep alsnog een verblijfsvergunning had gekregen. Hij brengt alle dossiers maandag naar de Tweede Kamer, waar ze op de fractiekamer van de ChristenUnie ter inzage liggen.