DEN HAAG - De Tweede Kamer wil de komende jaren mogelijk veel meer geld vrijmaken om waterkeringen te verbeteren. Dat is nodig om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Het CDA wil eerst uitleg van het kabinet voordat het om meer geld vraagt. Dat moet er voor donderdag zijn.

Het CDA en de PvdA reageerden daarmee zondag op de bevindingen van de Adviescommissie Water (ACW), die wordt geleid door prins Willem-Alexander. Hij waarschuwde dat het waterbeleid achter de feiten aanholt, waardoor ons land onvoldoende is voorbereid op overstromingen. Het kabinet moet volgens de kroonprins veel sneller de achterstanden wegwerken.

De twee grootste partijen zijn blij dat de commissie de feiten op tafel legt. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wil een reactie van het kabinet hierop, voordat donderdag de begroting wordt behandeld.

Veilig

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat zei het rapport van de ACW te zullen bestuderen maar meent dat Nederland nu veilig is. Tot 2011 wordt al 420 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpassing van dijken en duinen. Al eerder was duidelijk dat tot 2020 ongeveer 1,6 miljard euro nodig is. Dat is aan de volgende kabinetten, maar de adviescommissie vindt dat sneller moet worden gehandeld.

CDA-er Van Hijum wil weten waar de 420 miljoen euro op is gebaseerd. "Er moet een plan van aanpak komen met de stappen tot verbetering." Als het CDA niet overtuigd raakt dat 420 miljoen genoeg is, zal het meer geld eisen. Maar ook vindt hij dat de bestuurlijke organisatie op orde moet zijn voor het geval er een waterramp zou plaatsvinden.

De PvdA vindt dat het gereserveerde geld al jaren te laag ingeschat wordt, zei PvdA-Kamerlid Jan Boelhouwer. "Het gaat nu om 100 miljoen per jaar, maar ik denk eerder dat 250 tot 500 miljoen euro per jaar extra nodig is", aldus Boelhouwer.

Hij vindt het goed dat de commissie ook constateert dat de uit 1957 stammende veiligheidsnorm moet worden aangepast. "Voor Zuid-Holland geldt nu een norm van eens in de 10.000 jaar een overstroming. Maar er wonen nu twee keer zoveel mensen in het gebied, waarvan ook de economische waarde is verzesvoudigd", aldus Boelhouwer.

De commissie van Willem-Alexander toonde zich verbaasd dat van eenderde van de belangrijke dijken niet precies bekend is hoe sterk ze zijn. Datzelfde geldt voor bijna de helft van de 942 kustwerken die er zijn om het water tegen te houden.

Erosie

De commissie voorspelt dat de stijging van de zeespiegel en de toenemende stroom- en golfaanval de erosie aan de kust verergeren. Het risico wordt nog groter wanneer de oevers steiler worden door uitbreiding van de bebouwing richting zee. Over de combinatie kustveiligheid-bebouwing is nog niet goed nagedacht. De commissie pleit daarom voor een integrale kustvisie.

De aanpak moet niet alleen op preventie zijn gericht. Nederland moet zich organisatorisch beter voorbereiden op het grote gebied dat overstroomd kan worden en op de grote gevolgen die zo'n overstroming kan hebben. Nu is de verantwoordelijkheid ervoor versnipperd over een aantal bestuurslagen.