DEN HAAG - Er wordt sneller begonnen met de aanleg van de Hanzelijn (spoorverbinding Zwolle-Lelystad) en de ondertunneling van de A2 bij Maastricht dan oorspronkelijk was gepland. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten, zo blijkt uit een brief van minister Hoogervorst van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan een motie die Tweede Kamer bij de financiële beschouwingen indiende. Maar volgens Hoogervorst is het technisch niet mogelijk al in 2005 met de Hanzelijn te beginnen, zoals de Kamer wenste. Dat wordt nu 2006. De oorspronkelijke planning was 2007. Met de ondertunneling van de A2 kan in 2007 worden begonnen, zoals de Kamer had gevraagd.

Ook aan het verzoek van de Kamer om een bezuiniging op het stads- en streekvervoer deels terug te draaien komt het kabinet tegemoet.