DEN HAAG - Nederland is onvoldoende voorbereid op overstromingen. Het waterbeleid holt achter de feiten aan. Het kabinet moet de achterstanden veel sneller wegwerken en daarvoor veel meer geld vrijmaken. De geloofwaardigheid van de overheid is in het geding. Zo luidt het oordeel van de door prins Willem-Alexander geleide Adviescommissie Water (ACW).

De kroonprins sloeg zaterdag in de Telegraaf alarm over de onvoldoende voorbereiding.

Begroting

Volgens 'zijn' commissie is er 1,6 miljard euro nodig om de primaire keringen op orde te krijgen, terwijl de regering hiervoor tot 2011 maar 420 miljoen op de begroting heeft staan. In dit tempo duurt het nog tot ver na 2020 voordat de waterkeringen zijn aangepast.

De commissie is verbaasd dat van eenderde van de belangrijke dijken niet precies bekend is hoe sterk ze zijn. Datzelfde geldt voor bijna de helft van de 942 kustwerken, zoals sluizen en bruggen die er zijn om het water tegen te houden.

Investeringen om een waterramp te voorkomen blijven achter, bestuurders werken langs elkaar heen, overheden zijn slecht georganiseerd en burgers worden slecht geïnformeerd, schrijft de krant.

Het huidige veiligheidsbeleid zou ten onrechte zijn gebaseerd op de situatie na de watersnoodramp van 1953. Dit beleid is preventief gericht en zou onvoldoende toegespitst zijn om snel te kunnen reageren.

Waterstaat

Volgens een woordvoerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet het kabinet het ACW-advies nog bestuderen voor een reactie. Volgens haar neemt het kabinet het waterbeleid wel degelijk serieus.

Zo is volgens haar al in augustus vastgesteld dat 1,6 miljard euro nodig is tot 2020. "Nu wordt er 420 miljoen euro uitgetrokken tot 2011 en over vijf jaar moet opnieuw - naar de actuele stand van de waterkeringen - bekeken worden wat nodig is."

Verder wees de zegsvrouw erop dat staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen na haar bezoek aan New Orleans, waar de orkaan Katrina voor een ramp heeft gezorgd, heeft aangekondigd de voorbereiding op rampen te verbeteren. Dat gebeurt onder meer met medewerken van minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken.