DEN HAAG - Minister Korthals van Defensie is bereid commando's in te zetten voor speciale operaties als hem daarom zou worden gevraagd. Het gaat dan om missies die in volstrekte geheimhouding worden uitgevoerd door kleine tot zeer kleine groepen 'special agents', zo bevestigde het ministerie van Defensie vrijdag.

Het kabinet buigt zich vrijdag over de vraag of Nederland mee gaat doen aan de planning van een militaire operatie tegen Irak. Een oorlog tegen Irak komt in beeld als het Iraakse regime niet voldoet aan de recent aangenomen strenge veiligheidsraadresolutie over massavernietigingswapens.

Als Nederland meedoet is het niet ondenkbaar dat de VS de regering vraagt elders bijstand te verlenen, bij voorbeeld voor de operatie Enduring Freedom tegen het terrorisme in Afghanistan en eventuele andere landen.

De Grave

De voorganger van Korthals, zijn partijgenoot De Grave, weigerde destijds commando's te leveren voor de gevechten tegen Al-Queda in de grotten van Afghanistan. Die weigering had vooral te maken met vage juridische afhechting van de operatie. Nederland kon het zich niet veroorloven terroristen aan de VS over te dragen omdat deze wellicht de doodstraf konden krijgen.

De huidige coalitie lijkt zich harder op te stellen, aldus Ton Heerts, woordvoerder van de soldatenbond AFMP. Korthals liet donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van zijn departement, al weten dat hij de grote risisco's die een dergelijke inzet met zich meebrengt bereid is te dragen.

Heerts wijst erop dat als de regering besluit commando's te leveren voor deze operatie, het parlement niet hoeft te worden ingelicht, ook al is er nog niets veranderd aan de juridische situatie. Enduring Freedom is een zogeheten 'artikel 5' operatie onder de NAVO. Het gaat om zelfverdediging, en dan hoeft het kabinet pas achteraf verantwoording af te leggen.