DEN HAAG - Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een versterking van de Nederlandse militaire aanwezigheid in het zuiden van Afghanistan met ongeveer 130 man. Volgens minister Henk Kamp van Defensie gaat het om 'finetuning' en is voor het besluit geen instemming van de Tweede Kamer vereist.

Met het besluit komt het totaal aantal militairen in het zuiden op ongeveer 1530 man. Per 1 november komen daar nog eens tweehonderd man bij als Nederland gedurende een half jaar het NAVO-commando over de ISAF-missie in het zuiden overneemt van Canada.

Bij ongeveer de helft van de 130 extra manschappen gaat het om veiligheidstroepen die al in het gebied aanwezig zijn voor de bescherming van de militairen die de twee Nederlandse kampen in Uruzgan opbouwen. Deze eenheden zouden oorspronkelijk worden teruggetrokken als de opbouw was voltooid. Maar de veiligheidssituatie is volgens de bewindsdman van dien aard dat "we de mensen liever in het gebied houden".

Logistiek

Bij de overige militairen gaat het vooral om logistiek en onderhoudspersoneel. Het materieel heeft in het gebied veel te lijden en heeft meer onderhoud nodig. Verder is de bevoorrading een lastige klus die meer mensen vergt.

Kamp en zijn collega van Buitenlandse Zaken Bernard Bot ontkennen dat zij tijdens de behandeling van hun begrotingen afgelopen week de Kamer op het verkeerde been zouden hebben gezet. De relatief kleine uitbreiding was nog niet in het kabinet behandeld en volgens Kamp had hij daarom niet de vrijheid daarover al met de Kamer te spreken.

SP

Bot wees de beschuldiging van de SP dat hij de Kamer had bedrogen van de hand. Hij had de Kamer donderdag alleen duidelijk willen maken dat Nederland niet van plan is het tekort aan manschappen voor de gehele ISAF-missie in het zuiden van Afghanistan te helpen aanvullen. Nederland doet volgens de bewindsman al genoeg. Dat gat moet door andere NAVO-landen worden gedicht.

Overigens krijgt het Nederlandse commando van de ISAF-missie in het zuiden vanaf 1 november wel de beschikking over een reservecompagnie van tussen de tachtig en honderd man. Deze eenheid kan door de Nederlandse commandant generaal majoor Ton van Loon overal worden ingezet als hij daar aanleiding toe ziet.

Apache

Verder maakte Defensie bekend dat de zes Apache-gevechtshelikopters vrijdag zijn overgebracht van de vliegbasis in Kandahar naar het Nederlandse hoofdkamp bij Tarin Kowt. En ook het Nederlandse F16-detachement in Kabul gaat verhuizen.

Half november worden de acht toestellen gehuisvest op de vliegbasis van Kandahar, waar zij nog sneller kunnen reageren op hulpverzoeken van ISAF-eenheden in de zuidelijke provincies.

Finetuning

Het kabinetsbesluit van vrijdag hoeft volgens Bot en Kamp niet aan de Kamer voorgelegd te worden. De regeringspartijen VVD en CDA hebben er overigens geen moeite mee. Volgens CDA-kamerlid Henk Jan Ormel gaat het inderdaad om 'finetuning' en niet om het sturen van extra troepen.

Ormel zal zich echter niet verzetten tegen een poging van GroenLinks om dinsdag een spoeddebat over het onderwerp te houden. Volgens GroenLinks-kamerlid Farah Karimi wordt Nederland door het sturen van extra gevechtstroepen "steeds meer een oorlog ingezogen". De PvdA was vrijdag onbereikbaar voor een reactie.