RIJSWIJK - De roep van politieke partijen om te snijden in het overheidsapparaat is "geen inspirerende boodschap" voor ambtenaren. Dat zegt topambtenaar Roel Bekker vrijdag in een interview met Het Financieele Dagblad. Bekker is secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en was tot voor kort voorzitter van het college van secretarissen-generaal.

Het komt niet vaak voor dat een ambtenaar kritiek levert op de politiek. Hij noemt de oproep tot bezuinigingen op het ambtenarenapparaat "niet fair en niet verstandig". "Het is niet leuk, omdat het lijkt alsof men zegt: dat werk wat je doet, is niet goed. We willen je werk niet."

Bureaucratie

Veel politieke partijen stellen in hun verkiezingsprogramma's dat ze willen snijden in de bureaucratie. Bekker stelt dat in de 36 jaar dat hij meedraait in de overheidssector, de roep om minder bureaucratie nog nooit zo groot is geweest. "Het komt op mij over als meeliften met de borreltafelpraat."

Volgens de secretaris-generaal kan de overheid best "kleiner en beter" worden. Maar het is volgens hem niet mogelijk om miljarden te besparen door beleidsambtenaren te schrappen. "Er liggen plannen op tafel om het met 30.000 beleidsambtenaren minder te doen. Maar zoveel zijn er niet in Den Haag. Wij runnen hier op het departement met 500 beleidsambtenaren de gezondheidszorg waar 50 miljard euro in omgaat, 10 procent van het nationaal inkomen. Zo'n efficiënte verhouding vind je nergens in het bedrijfsleven."

Een van de plekken waar volgens Bekker wel bezuinigd kan worden, is de interne financiële controle op de departementen. "Mijn departement heeft een financiële dienst, daaroverheen gaat een interne accountant en dan gaat de Rekenkamer vervolgens ook nog eens over de boekhouding heen. Telkens is het dezelfde vraag of het geld wel rechtmatig is uitgegeven."