BRUSSEL - De Belgische rechter staat toe dat een man zijn stiefdochter trouwt. Dat stelde het Arbitragehof in Brussel deze week.

Aanleiding was een huwelijk in de plaats Plombières. Het Openbaar Ministerie wilde dat de rechter het huwelijk zou vernietigen. De Belgische wet verbiedt zo'n huwelijk. Maar het Arbitragehof vindt het verbod een schending van de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 12 van het verdrag geeft burgers het recht op huwen.