DEN HAAG - Nederland stapt in de volgende fase van het JSF-project. De PvdA, SP en GroenLinks zijn er woensdag niet in geslaagd het kabinet af te laten zien van de ondertekening van het vervolgcontract. Een meerderheid van CDA, VVD, LPF, ChristenUnie en de SGP geeft het groene licht voor de spoedige ondertekening. Die zal medio november plaatsvinden in Washington.

Minister Henk Kamp en staatssecretaris Cees van der Knaap van Defensie vinden het niet nodig te wachten met de ondertekening tot na de verkiezingen van 22 november, zoals de linkse oppositie wil. De tegenstanders hoopten dat de Tweede Kamer in een nieuwe samenstelling tegen het besluit zouden stemmen van het dan inmiddels demissionaire kabinet.

Nu zal de Tweede Kamer dinsdag, in de laatste week voor het verkiezingsreces, voor een CDA-motie stemmen om het contract te ondertekenen. Van der Knaap zei te willen gaan voor zekerheid. Zo blijft de Nederlandse industrie in ieder geval nog bij het internationale miljardenproject voor een gevechtsvliegtuig betrokken. Als een volgend kabinet of Tweede Kamer in 2007 alsnog besluit uit het JSF-project te stappen, kost dat in dat jaar ruim 3 miljoen euro.

Prijs

De staatssecretaris verzekerde dat Nederland met de deelname aan het project niet méér geld kwijt is dan als Nederland het toestel pas koopt als het helemaal klaar is. De prijs per toestel zal namelijk hoger liggen voor landen die niet meedoen met het project. De JSF moet de verouderde F-16 vervangen.

De perikelen omtrent het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig domineerden woensdag het debat over de begroting van defensie voor 2007. Kamp en de PvdA beschuldigden elkaar ervan de feiten te verdraaien over de JSF.

Rapport

PvdA-Tweede Kamerlid Frans Timmermans zei zich te baseren op het recente JSF-rapport van de Algemene Rekenkamer. De linkse oppositie kreeg het ook niet voor elkaar het Rekenkamerrapport op korte termijn uitvoeriger te bespreken.

Volgens de laatste ramingen zullen de kosten voor de JSF 14,6 miljard euro bedragen over dertig jaar. Het aantal gewenste JSF-toestellen is nog onbekend.

Kamp gaf aan dat bijvoorbeeld alleen al op een tweejarige missie zoals in Afghanistan in totaal 66 F-16's nodig zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de afwisseling van de toestellen en hun bemanningen en onderhoudsdienst.