DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte vindt dat de milieubeweging zich moet afvragen of ze inmiddels zelf niet een obstakel is geworden voor het oplossen van milieuproblemen. "Door een overmaat aan doemdenken heeft de milieubeweging sterk aan geloofwaardigheid ingeboet", zei Rutte woensdag tijdens een lezing in Den Haag.

Volgens hem zijn ondanks "apocalyptische boodschappen" als de in de zeventiger jaren door de Club van Rome voorspelde uitputting van de grondstoffen, de verzuring van de bossen en de problemen met de ozonlaag zaken effectief aangepakt.

Otapan

Rutte heeft zich zeer gestoord aan het optreden van Greenpeace rond het asbestschip Otapan. Eerst wilde de milieugroepering volgens Rutte de sloop van het schip in Turkije, daarna was ze daar fel op tegen. "Ik zou me wel drie keer bedenken voor ik weer met zo'n club samen probeerde een oplossing voor een probleem te vinden", zei de VVD-leider.

Volgens Greenpeace snijdt de kritiek van Rutte geen hout. Volgens een woordvoerster is staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) eerst "het voordeel van de twijfel gegund'', maar bleek al snel dat de oplossing in Turkije niet haalbaar was. Bovendien bleek toen ook dat het ministerie van VROM een verkeerde exportvergunning had verleend, aldus de woordvoerster.

Ambitie

In zijn ogen is een hoge ambitie nodig om problemen als klimaatverandering en de explosief groeiende energiebehoefte aan te pakken. Rutte bepleitte woensdag een Nuna-mentaliteit, verwijzend naar de succesvolle zonnecelauto van de TU Delft. De overheid moet het daarom voor bedrijven aantrekkelijk maken om te investeren in onderzoek en innovatie. "Maar dan zonder miljardensubsidies voor het in de markt houden van technieken", aldus Rutte.

Initiatieven als het Nationale Innovatieplatform, onder leiding van premier Jan Peter Balkenende, hebben weinig opgeleverd, constateerde de VVD-leider. "Meestal bleven deze formules steken in wollige praatcircuits, warrige structuren en wazige eindadviezen."

Onderzoeksinstituut

Rutte wil dat er een nationaal toponderzoeksinstituut komt dat gedragen wordt door bedrijfsleven en overheid. De ambitie zou vervolgens moeten zijn minimaal een van de noodzakelijke doorbraken op het gebied van duurzame energie in ons land te forceren.

In zijn toespraak hield Rutte verder een warm pleidooi voor kernenergie. Ook moet ons land volgens de liberaal aan de top blijven met bijvoorbeeld de gashandel.