DEN HAAG - Nederlanders besteden steeds meer tijd aan verplichtingen, zoals werk, zorg voor het gezin en studie. Het wekelijks aantal uren dat mensen tussen de 20 en 65 jaar besteden aan verplichtingen is opgelopen tot 48,6 uur (2005). In 2000 was dat nog 47,4 uur en in 1985 43,6 uur.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over vrijetijdsbesteding. De verplichtingen zijn voornamelijk toegenomen doordat het aantal uren betaald werk groeide van 19 uur in 1985 tot 26 uur in 2005. Ouders brengen ook meer tijd door met de verzorging van hun kinderen.

Tussen 2000 en 2005 steeg de zorg voor kinderen met ruim een uur tot 8,7 uur per week. Overigens concludeert het SCP dat mensen zich niet meer gehaast voelen dan voorheen.

Bezoekjes

Mensen sparen tijd uit door minder bij elkaar op visite te gaan. In 1975 namen sociale bezoekjes nog dertien uur per week in beslag, nu is dat gedaald naar negen uur. Deelname aan vrijwilligerswerk bleef gelijk.

Televisie

De belangrijkste vrijetijdsbesteding is nog steeds televisie kijken. Het is echter voor het eerst dat Nederlanders minder voor de buis zitten. We kijken gemiddeld 10,8 uur per week, anderhalf uur minder dan in 2000.

We zitten wel meer achter de computer; vier uur wekelijks in 2005 tegenover twee uur in 2000. Die toename heeft volgens het SCP voornamelijk te maken met internet. Tieners zitten wekelijks 8,5 uur achter de computer, waarvan zes uur op internet. Ze kijken zes uur televisie.

Pleidooi

Minister Aart Jan De Geus (Sociale Zaken) nam het rapport woensdag in ontvangst. Hij hield een pleidooi voor het loslaten van de negen-tot-vijfmentaliteit ten gunste van de zeven-tot-zeveninstelling. Niet dat mensen dan van 7.00 uur tot 19.00 moeten werken, maar dat ze binnen die tijdspanne hun werk soepeler kunnen indelen.

Dat in die tijd crèches open zijn, doktoren dienst hebben en gemeentehuizen paspoorten uitgeven. Op die manier kunnen volgens de CDA-bewindsman mensen effectiever met hun schaarse tijd omgaan en kunnen bijvoorbeeld files verminderen, omdat niet iedereen op dezelfde tijd de weg op moet.

Rigide

Om die zeven-tot-zevenmentaliteit mogelijk te maken, hoopt De Geus dat aan cao-tafels minder rigide wordt omgegaan met afspraken over 's avonds en 's nachts werken. Mensen die op incourante tijden werken, krijgen daar nu wat extra's voor.

Daardoor is het voor werkgevers minder aantrekkelijk om veel mensen op die tijden aan het werk te hebben. De Geus gaf aan zelf geen speler te zijn in dit spel, maar hoopt dat werkgevers en -nemers soepeler omgaan met de werktijden.