PEKING - De eenpartijstaat China heeft de bevolking democratische hervormingen beloofd, vooral op lokaal niveau. In een woensdag verschenen beleidsdocument stelt de regerende communistische partij dat een grotere zeggenschap van burgers onderdeel is van het streven om sociale onrust in te dammen, maar dat het leiderschap van de partij niet ter discussie staat.

Het beleidsstuk is vorige week al aangenomen door de partijtop, maar pas woensdag publiek gemaakt door de staatspers. Het document is vooral een boodschap van president en partijvoorzitter Hu Jintao. Die wil met zijn streven naar een harmonieuze socialistische maatschappij de sluimerende sociale onrust aanpakken en de economische motor niet laten haperen.

China kent alleen op zeer beperkte en lokale schaal democratische verkiezingen. De staat houdt strikt toezicht in het land, dat ook geen enkele democratische traditie kent. Vooral op het platteland is er sprake van toenemend protest tegen de partijcontrole en vooral de enorme corruptie. Door meer gecontroleerde zeggenschap te geven aan burgers wil Peking voorkomen dat de almacht van de partij echt wordt bedreigd.